top of page
Logotip_Skrb_zase_ob_tinitusu.png
Support Groups

Tinitus – piskanje, šumenje, mrmranje, bučanje, ki ga slišimo, čeprav nima izvora v okolici – je posledica nekoliko spremenjene možganske aktivnosti. Nastaja lahko v enem ali obeh ušesih. Tinitus ni bolezen, ampak simptom bolezni, poškodbe ali psihičnega stresa.

O PROJEKTU

beautiful-senior-woman-in-red-woolen-sweater-holding-head-and-neck-having-headache-or--SBI

Projek Skrb zase ob tinitusu izvajata Zveza društev gluhih in naglušnih (v nadaljevanju ZDGNS) in Zavod Neocortex, kot del projekta Varovanje in krepitve zdravja do leta 2025 pa ga sofinancira Ministrstvo za zdravje. Program bo potekal v dvanajstih regijah po Sloveniji, vrednost na udeleženca krijeta ZDGNS in Ministrstvo za zdravje.

OBRAVNAVA TINITUSA

Pot obravnave se začne pri splošnem zdravniku in nadaljuje pri specialistu otorinolaringologije. Cilj je diagnosticiranje in zdravljenje morebitne bolezni ali okvare, zaradi katere bi se lahko kot simptom pojavil tudi tinitus. Včasih lahko s slušnim aparatom, zdravili, operacijo ali drugim pozdravijo bolezen oz. poškodbo ter s tem odpravijo ali bistveno omilijo tudi tinitus. Prav tako ga lahko zmanjša sprememba v življenju (denimo morebitna odprava stresne okoliščine). Zdravljenje pa tinitusa žal ne bo nujno odpravilo. Ena od desetih oseb ima trajen tinitus.

POSLEDICE TINITUSA

Ljudje se različno odzovejo na kronični tinitus. Nekateri ga po začetni prilagoditvi ne zaznavajo več kot zelo motečega, pri drugih pa močno vpliva na kakovost življenja. Pojavijo se lahko:

- nespečnost,

- tesnoba,

- depresija,

- težave s pozornostjo in s tem povezane

- težave pri opravljanju dela,

- izogibanje različnim, tudi prijetnim dejavnostim.

Tako lahko nastane začarani krog, v katerem se posameznikovo življenje vrti le še okrog tinitusa.

Bolj ko je tinitus moteč za posameznika, več pozornosti mu posveča; in več pozornosti ko mu posveča, močnejša sta zaznava tinitusa in neprijetno razpoloženje, povezano z njim.

PROGRAM

Program vključuje uvodno individualno srečanje s psihologom (v živo ali po videopovezavi) in deset skupinskih srečanj (velikost skupine: od šest do osem ljudi). Na prvem skupinskem srečanju sta navzoča specialist ORL in psiholog. Med posameznimi tedenskimi srečanji se od uporabnikov pričakuje aktivno samostojno delo ter izpolnjevanje nalog in vaj, na srečanjih pa pogovor o težavah in izzivih. Več o programu si preberite v zavihku program.

ABOUT
MY CLINIC

KONTAKT

Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije

RehaCenter Sluh

tinitus@zveza-gns.si

+386 (01) 505 80 46 (Teja Pahor Moder)

bottom of page